Rodinné a systemické konstelace

Metoda vhledu na vnitřní systém daného člověka. Je možné pracovat s jakoukoliv situací, se kterou cítíme nespokojenost, nemůžeme se s ní srovnat nebo ji pochopit.

Je možné pracovat se systémem rodiny původu, současnou rodinou, zdravím, pochopením sebe sama, s vyššími systémy, pohyby duše, prací a podnikáním.

Díky konstelaci můžeme pocítit prožitek toho, co bychom chtěli, pochopit systém jako celek nebo přestat lpět na svém obrazu. Pokud si ho dovolíme plně vše prožít, může se nám změnit vnitřní obraz a začne proces přeměny našeho postoje i v realitě.

Jak konstelace probíhají?

Můžeme to nazvat jako hraní rolí. Vypadá to jako divadelní scénka, avšak s velmi hlubokým transformačním procesem.

Konstelace stavím individuálně i skupinově.

Pracuje se s vnitřním systémem daného člověka. Jsou určeny osoby nebo předměty z reality, které mají v konstelaci své místo a patří do ní. Za ně je vybrán člověk nebo věc jako zástupce a dojde k rozestavění do prostoru - systému. Zástupci se v konstelaci různě pohybují podle vnitřního tlaku a tahu, až naleznou místo, kam patří.

Cílem je, aby vše v konstelaci bylo prožito, pochopeno, přijato, každý předmět a osoba znala své místo a celý systém byl v souladu.

Konstelace trvá většinou 1,5-2 hodiny. 
Cena je 1200 korun za konstelaci.